Rada naukowa: prof. dr hab. Danuta Dąbrowska, Uniwersytet Szczeciński, dr Ostap Sływynski, Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie
Redakcja: mgr Dominika Gruntkowska - redaktorka naczelna, sekretarz redakcji: Dorota Vincurkova, członkowie redakcji: mgr Marta Bukała, Paweł Krysztofowicz
Zarządzanie stroną: Marta Bukała

Wydawcą czasopisma "Granice" jest Zakład Literatury i Kultury XIX wieku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.