"Granice. Półrocznik poświęcony literaturze i kulturze" jest wspólnym projektem Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego i Katedry Polonistyki Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Ivana Franki.